ORM – Ivareta ditt digitale omdømme

ORM – Online Reputation Management, eller Digital Omdømme Kontroll på norsk, handler om hvordan din bedrift fremstår på internett når noen søker etter den. Mange virksomheter opplever å få negative omtaler i medier og forum som i noen tilfeller kan oversvømme søkeresultatene i søkemotorer. Ettersom nærmere 80% av alle forbrukere søker opp et produkt, en tjeneste eller en virksomhet før de faktisk tar en avgjørelse, kan det være veldig skadelig for bedriften dersom negative resultater kommer synlig frem som det første folk ser.

Så hva kan man gjøre for å forhindre, forebygge eller rette opp i negative resultater?

1) Først og fremst må man identifisere hvor ting har gått galt, eller hvor ting kan gå galt. Hva er det som har trigget en dårlig medie-sak? Hvorfor har noen gitt deg dårlige anmeldelser? Vurder så å endre atferd slik at slike ting ikke lenger forekommer.

2) Få oversikt over dine søkeresultat, og forstå hvordan Google fungerer. Det sies at man kan gjemme et lik på side to i Google, fordi ingen blar seg forbi side en. Kontrollerer du ikke direkte eller indirekte det som vises på side en i Google, bør man vurdere å lage en slagplan for å presse eventuelle negative saker bakover i søkeresultat.

3) Produser kvalitetsrikt innhold og dra nytte av alle features og utvidelser som Google tilbyr. Ved å produsere innhold som Google digger, for de riktige søketermer, vil man forhåpentlig vis på sikt kunne få mer kontroll på hva som vises høyt oppe i søk. Merk at dette kan være en nokså omfattende prosess. I tillegg utvider Google stadig hva som kan vises i søkeresultat – dra nytte av dette, spesielt features i Google Min Bedrift, for å prøve å oppta mest mulig «real estate» i Google søkeresultat.

4) Eventuelt arbeid for å få ting slettet hos Google – men dette kan være en veldig vanskelig og krevende prosess. Her trengs ofte ekspert-hjelp for å komme noen vei.

Hvordan vi jobber med ORM / Digitalt Omdømme

Arbeid med omdømme-kontroll vil variere fra bedrift til bedrift, og avhenger av utfordringer og omfang. Men som et generelt utgangspunkt er det følgende prosess som gjennomgås:

 • Først fortar vi en søkeordsanalyse for å avdekke potensielle utfordringer og problemer.
 • Deretter kartlegger vi en strategi for arbeidet videre, som kan inkludere f.eks:
  • Arbeid med kundens nettsider, herunder teknisk SEO og konkrete omdømme-tiltak
  • Produksjon av godt, relevant innhold, spesielt utformet for Google og søketermer
  • Gjennomgang av linker internt og eksternt for å identifisere farlige/skadelige referanser
  • Overvåking av resultater og løpende oppfølging
 • Hva som eventuelt blir neste steg er å sende inn søknader om sletting til Google, Bing og andre relevante søkemotorer, og eventuelt sende klager til Datatilsynet

Dersom situasjonen er alvorlig må man regne med en god del arbeidstimer for å rette opp, samt det kan ta lag tid før arbeidet gir synlige endringer – dette er derfor en prosess som man må ha dedikasjon og tålmodighet for å gjennomføre. Men mye kan gjøres for virksomheter som bare ønsker å forebygge og forhindre også, og det er ofte letter enn å rydde opp i problemer som allerede har oppstått. På sett og vis kan man kalle forebyggende ORM-arbeid for et styrket immunforsvar for bedriften.

Kontakt oss dersom dere trenger bistand til ORM-arbeid eller om dere ønsker å diskutere hvordan vi kan forsterke ditt digitale omdømme.

Relaterte innlegg

Vil du jobbe med oss?

Send inn en forespørsel

Pin It on Pinterest