fbpx

Huskeliste for filmoppdrag del 1:

Spørsmål, kontrakt og planlegging

Filmoppdrag er noe av det mest spennende vi gjør! Muligheten til å dypdykke inn i et tema, og fange situasjoner med levende bilder – det blir sjelden mer personlig, bevegelig og engasjerende enn film. Men samtidig kan det være veldig krevende, med mye å ta hensyn til, mange ting å huske på, og liten margin for feil og forglemmelser. Her prøver vi å ta en god oppsummering på hva som er viktig å huske på helt fra forberedelsene, til gjennomføringen, til etterbehandlingen. Håper denne artikkel-serien kan være til hjelp for de som skal gjennomføre filmoppdrag for sine kunder, eller bare for private formål. 

I første del tar vi for oss forberedelsene før oppdraget er signert og godkjent, og det å skrive kontrakt på en jobb. Det er viktig å kommunisere godt i forkant av oppdraget slik at resultatet blir en suksess. Sørg derfor for å stille de riktige spørsmål, og innhent den essensielle informasjonen. 

 

Innhold

>> Viktige spørsmål å få svar på før oppdraget (del 1)
>> Kontrakter, storyboard, script osv (del 1)

 

Viktige spørsmål å få svar på

Før man begynner en video-produksjon er det viktig å få svar på de riktige spørsmålene slik at man kan lage en tilstrekkelig plan, og estimere riktig pris for oppdraget. Oppdrag kan komme i alle former, fra enkle snap-chat videoer eller instagram stories for kunder gjort på et par timer, til større produksjoner med profesjonelt utstyr som kan gå over lengre tid. Det er derfor viktig å ta en grundig samtale med kunden før man kommer for langt ut i prosessen for å få svar på viktige spørsmål som definerer prosessen videre. Nedenfor har vi derfor listet opp en god samling spørsmål du kan spørre kunden om for å få en god oversikt over omfanget av jobben.

Noen viktige spørsmål å spørre kunden kan f.eks omhandle:

E

Hva er formålet med videoen?

Ofte ser vi at kunder ønsker å produsere video bare for å produsere video. Video er jo tross alt «det nye kule» å bruke, men det er ikke dermed sagt at det er riktig for alle anledninger. Det er viktig å tenke seg nøye om hvilket budskap man ønsker å formidle med videoen, og hva man ønsker å oppnå. Dette legger rammene for hele prosessen.

E

Hvem er målgruppen til videoen?

Ofte tenker man mye på hvem vi er, og hva vi ønsker å fortelle. Prøv heller å tenke på målgruppen – hvem henvender vi oss til, og hvordan skal vi formidle det slik at de forstår?

E

Hva er budskapet som skal fortelles?

Legg nøye føringer på hva det faktiske budskapet som skal formidles er. Å bruke masse tid på produksjon og etterbehandling, bare for å høre at hele budskapet er feil, er det absolutte mareritt for alle produksjoner…

E

Hva er tidsfristen på prosjektet?

Det er viktig å kommunisere med kunden om hva tidsfristen er på prosjektet, om det er oppnåelig iht prosjektets omfang og budsjett, og hvordan man skal måle prosessen. Ofte skjønner ikke kunder at det å lage en 30 sekunder video skal ta noe lenger enn, ja, 30 sekunder… Derfor er det viktig å skape en forståelse for dette tidlig i prosessen. 

E

Hva er budsjettet for film-produksjonen?

Dette spørsmålet kan av og til være like vanskelig å stille som det kan være å få svar på. Veldig ofte får vi høre «så billig som mulig», samtidig som de forventer den neste Avatar filmen i kvalitet. Snakk derfor med kunde om ambisjoner, realistiske forventninger og hva produksjonen inkluderer av arbeid. Skriv dette i kontrakten (mer lenger nede).

E

Er videoen en engangs-ting, eller del av en større strategi?

Snakk eventuelt om visjonen for hvor dette skal gå – er det snakk om en engangs-film som skal brukes som banner på nettsiden, eller er det en del av et konsept med flere filmer i samme serie? 

E

Hvordan skal resultatet måles?

Dersom det skal måles resultater av prestasjonen til videoen, hvordan skal dette gjøres? Er hensikten med filmen å få flere bestillinger av et produkt eller en tjeneste, er hensikten ren branding/merkevarebygging…? Det er derfor greit å sette klare mål for videoen. Et godt tips er å følge SMART-metoden. Sett mål som er Specific, Measurable, Achievable, Result-focused, Time-bound. Les evt mer om SMART goals her.

E

Hvor skal videoen brukes?

Skal filmen brukes på Facebook? Er det en kinoreklame? Eller kanskje en banner til nettsiden? Dette er også viktig å få et svar på. Skal videoen vises på flere flater? Hvilket format skal man da filme videoen i, og hvilket utstyr kreves for å få ønskelig kvalitet? Her er det også greit å få vite om de har noen spesifikke krav for video-formater og/eller oppløsning, størrelse osv. 

E

Hvor lang skal videoen være?

Det er stor forskjell på en video på 30 sekund og en video på en time. Kommuniser med kunde for å finne beste lengde til videoen formål og hensikt. Skal videoen publiseres på visse flater som kino eller TV f.eks så må den følge gitte retningslinjer for lengde, samt pris avhenger veldig av lengden på filmen. 

E

Hvem har ansvar for hva?

Hvem skaffer statister/skuespillere? Trengs det sminkører og stylister? Hvor skal filmen filmes? Hvem skaffer evt godkjennelser dersom det trengs? Visse eiendommer krever tillatelser. Husk også på personvern avtaler for eventuelle skuespillere og statister. 

E

Hvordan skal arbeidet faktureres?

Skal arbeidet faktureres på forhånd? Skal det betales et forskudd for eventuelle utlegg? Hvor skal fakturaen sendes? Få svar på alt dette på forhånd slik at det slipper å bli ukomfortabelt senere når man skal sende faktura.

E

Hvem skal godkjenne videoen? Og hvor mange revisjoner ønskes?

Revisjoner kan være en langvarig og krevende prosess for et byrå dersom føringene ikke er lagt på forhånd. Vær nøye med å beskrive rettighetene til revisjoner og hvordan dette skal foregå. Det siste vi vil er å motta tilbakemeldinger på småting etter hver nye eksport dersom dette ikke er spesifisert i en evt kontrakt på forhånd. 

alexander dummer 124674 unsplash 1

Kontrakter, storyboard, script, planlegging

Når man først får et video-oppdrag er det lett å bli ivrig, både for oppdragsgiveren og for tjenesteyteren. Noen ganger vil man sette i gang straks, og ideene flyter fritt rundt. Det er bra å være ivrig, men det er viktig å være fokusert og forberedt. Filming uten forberedelser og riktige forutsetninger kan fort ende i katastrofe. Derfor er det veldig viktig å bruke litt tid på å samle trådene, få litt bakkekontakt, og samtidig kommunisere tydelig med kunde/oppdragsgiver om hva som skal leveres og hva som kan forventes. Når man har hentet inn informasjon fra spørsmålene nevnt ovenfor er det på tide å gå i gang med kontraktskriving, lage storyboard, lage script, samt planlegge filmingen ellers.

Husk derfor på følgene i denne fasen av film-oppdraget: 

E

Skriv en detaljert kontrakt før oppdraget

Denne bør inkludere en spesifikasjon på hva som skal utføres, hvor mange som skal være inkludert i oppdraget, hvem har ansvar over hva, priser som er avtalt, evt konsekvenser av ekstra arbeid, hvor mange revisjoner inkluderer prisen osv osv. Men vær forsiktig å ikke skremme kunden helt bort heller, tenk at kontrakten skal være en betryggelse for begge to.

Ved mindre og mellomstore oppdrag, og spesielt ved mindre budsjetter er det ofte slik at oppdragsgiver selv får en del ansvar i forkant av filmen for å kunne holde budsjettet nede. Derfor er det viktig å ha en klar og tydelig plan på ansvarsområder. Før hvert oppdrag lager vi alltid en kontrakt på jobben. Denne kontrakten beskriver jobben, samt alle detaljer rundt den så godt som mulig. Dette gjøres for å ha en ryddig kommunikasjon, og slik at begge parter blir enige om detaljene i fellesskap.

E

Lag et detaljert storyboard

Alt etter hvilket oppdrag det er, og om det er nødvendig, kan det være veldig hjelpsomt å lage et storyboard som illustrerer filmen som skal produseres. På denne måten kan man også legge frem ideer til kunden før man går i gang med produksjonen. Et storyboard tar for seg selve ideen/historien som skal fortelles og gir det et visuelt uttrykk i forkant av produksjonen. Det er også enklere å se for seg arbeidet som kreves dersom man skisserer det i et storyboard først.

E

Lag et script - hvem har ansvaret?

Et script tar for seg dialogen eller budskapet som skal kommuniseres på filmen. Hvem har ansvaret for å skrive dette? Er det oppdragsgiver eller er det tjenesteyteren? Script og storyboard går ofte hånd i hånd, og hvilket man lager først er avhengig av preferanse.

E

Planlegg shooten med en shotlist

Når scriptet og storybaordet er godkjent, og man begynner å nærme seg innspilling er det viktig å skrive ned en detaljert shotlist – et dokument som beskriver hver scene som skal filmes. Det er ikke alle filmene man har anledning til å gjøre dette, og det avhenger selvfølgelig av type film, budsjett og innspillings-situasjon – men en shotlist gir deg mye mer trygghet på settet når du har en forhåndsdefinet plan på alle scenene man skal filme. Det er ikke alltid like lett å huske alt som skal filmes på en dag dersom man ikke har en shotlist. Det siste man vil er å komme tilbake til kontoret etter endt innspilling og plutselig komme på at du glemte å filme den viktigste scenen i filmen…

E

Samle sammen crewet!

Når alt er planlagt og tilrettelagt før filming er det på tide å samle asmmen et film-crew. Hvor mange trenger du på sett? Hvem skal gjøre hva? Definer roller, sjekk at alle er tilgjengelige på gitte datoer og tidspunkt. Trenger du skuespillere? Ha auditions i god tid i forveien slik at man har god tid på å velge riktig talent. Bruk f.eks statist.no for å finne skuespillere i ditt nærområde. Også viktig å kartlegge om du trenger stylister, sminkører osv. 

E

Generalprøve og øving

Dersom budsjettet og prosjektet tillater det er det kanskje lurt å gjennomføre minst en generalprøve før faktisk innspilling. Dette gir en siste mulighet til å luke ut potensielle feil, utfordringer osv, og gir mer selvtillit til faktisk innspilling. 

E

Trengs noen spesielle tillatelser, papirer osv?

Husk på å sjekke om det kreves tillatelser og papirer i god tid i forveien av innspillingen. Filmer du f.eks med drone er det viktig å ha de rette tillatelsene i orden, samt forsikring på dronen som dekker ansvar og personer. Filmer du barn under 18 år må du også huske å få godkjennelse fra foresatte. 

kushagra kevat 751139 unsplash 1

Neste gang: Utstyr til innspilling og gjennomføring av filmingen – hva er viktig å huske på?

Neste gang tar vi for oss det som må ordnes rett før innspillingen, nemlig det å ha utstyret i orden, og det å gjennomføre innspillingen. Å glemme viktig utstyr på innspillingsdag eller ha tomt for batteri til film-lyset ditt er noe enhver erfaren regissør kan oppleve – men ved å gå gjennom enkle lister på forhånd kan man unngå de verste blemmene. Følg med i tiden fremover! 

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål om video og film generelt, eller om du har gode forslag til andre ting man må huske på når man filmer.

Pin It on Pinterest